Projekt avtorji

Ste avtor? Zbirka Avtorji

Na naslov naše založbe dobivamo številna avtorska besedila, zato smo se odločili avtorjem ponuditi možnost, da njihova besedila zaživijo v knjižni obliki v okviru zbirke Avtorji.

Namen projekta ni klasične komercialne narave v odnosu avtor – založnik. Avtorjem ponujamo možnost, da dobijo kakovosten izdelek, ki ga sami ne bi mogli izpeljati.

Knjige izdelamo po vseh založniških standardih, s tem pa avtorjem omogočimo dostojen vstop na knjižni trg.Izbor

V zbirko Avtorji za zdaj uvrščamo prozna dela, tj. romane, kratke zgodbe in mladinske romane, ne objavljamo pa besedil, krajših od 30.000 znakov.

Vaše besedilo nam v formatu word pošljite na naslov damjan.racman@primus.si, sporočilo pa naslovite s: Projekt Avtorji.

Dobljeno avtorsko delo bomo najprej pregledali v uredništvu. Uredniki in urednice bodo presodili, ali je delo primerno za objavo. Če uredništvo potrdi besedilo, je naslednji korak podpis pogodbe o sodelovanju.

Založba lahko brez posebnega pojasnila zavrne pridobljeno besedilo.


Izvedba

Izdelava knjige je v današnjem času bistveno lažja, kot je bila v preteklosti, po drugi strani pa so postopki še vedno enako zahtevni, če želimo, da končni izdelek izpolnjuje merila kakovosti.

Pri jezikovni pravilnosti, opremi, izpolnjevanju tehničnih zahtev in kakovosti tiska ne moremo in ne smemo sklepati kompromisov.

Naša ekipa zagotavlja, da bo knjiga lektorirana, uredniško pregledana in oblikovana v skladu z založniškimi standardi. Poleg tega bomo zagotovili tudi skladnost z zakonskimi določili. Knjigo bomo opremili z ustreznimi podatki, ji uredili kataloško številko in črtno kodo.
V zbirki Avtorji je format vseh knjig določen vnaprej: 140 x 220 mm, mehka vezava z zavihki. Videz in oprema posamezne knjige bosta enotna za celotno zbirko Avtorji, spreminjali se bodo le barva naslovnice in nekateri drugi grafični elementi.

Knjiga bo natisnjena v naši hiši PRIMUS digitalni tisk z najsodobnejšim in tehnološko izpopolnjenim digitalnim tiskarskim strojem - Digitalni tisk

Delo vseh izvajalcev in podizvajalcev plača založba.


Avtorski honorar

Iz prodaje se najprej pokrijejo proizvodni stroški produkcije, avtor pa dobi dogovorjeno število vzorčnih izvodov knjig.

Če se v nadaljevanju izkaže, da je knjiga tržno uspešna, je avtor upravičen do določenega odstotka od prodaje knjig. Odstotek se obračunava od prodajne cene posamičnega prodanega izvoda in bo opredeljen v pogodbi o sodelovanju.


Trženje

Za distribucijo poskrbimo v naši založniški hiši. Distribucija knjig Primus je eden od najbolj priznanih distributerjev na slovenskem knjižnem trgu. Knjige iz zbirke Avtorji bomo ponudili vsem knjižnicam in knjigarnam po Sloveniji.


Marketing, predstavitve

Promocija je ključna za uspešnost projekta! Založba bo obveščala svoje kupce po svojih komunikacijskih poteh (socialna omrežja, krožna pošta, prodajna mesta idr.), o knjigi pa bo ob izidu obvestila tudi medije.

Avtor mora izkoristiti svoje komunikacijske poti in po svojih zmožnostih poskrbeti za promocijo knjige.


Stik: urednik.avtorji@gmail.com
Prosimo, da sporočilo naslovite: Projekt Avtorji

Slava Yurthev Copyright